Tisková zpráva MO ČSSD k modernizaci znaku města


11.08.2015 ČSSD odmítá neefektivní nakládání s veřejnými prostředky města , zejména pokud výdaje neprošly řádně souhlasem zastupitelstva města. Modernizace znaku a loga města Uherské Hradiště za 400 000 Kč považujeme za aroganci současného vedení města.

Opravdu je zajímavé srovnat zamítnutí audiovizuálních záznamů z jednání ZM současnou radniční koalicí,a to z důvodů požadovaných nákladů ve výši několika desítek tisíc korun a tohoto zbytečného výdaje.

Vždyť sami zpracovatelé poukazují, že prakticky dojde k nepatrným úpravám, která se ani nepoznají. Pak je ovšem třeba se ptát, proč vůbec k této úpravě dochází a co dobrého občanům města přinese.

Prostě opoziční sociální demokraté mají jiné priority.
 
Zpracoval: Ing. Antonín Seďa
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
V Uherském Hradišti dne 11.8.2015
Zde zadejte