Tisková zpráva ČSSD k 7.zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště


08.09.2015 Zastupitelé za ČSSD podpořili informaci o plnění městského rozpočtu za 1.pololetí 2015. Zároveň nepodpořili rozpočtová opatření města č.09/2015 a č.10/2015 z důvodu realizace některých investičních akcí, které ČSSD nepodporuje, z důvodu zhoršení hospodaření města o 6,6 mil.Kč v tomto roce a negativními dopady do příštích let a z důvodu obcházení vedení města členy ZM. Příkladem je vypsání výběrového řízení na změnu znaku a loga města, kdy tento záměr nebyl dopředu projednán a schválen ZM. A takových investic, se kterými nejsou členové ZM dopředu seznámeni, je několik. Radniční koalice pokračuje v dříve nastaveném arogantním chování vůči opozičním zastupitelům. Opozice požaduje zapojení do přípravy investičních akcí i do vytváření strategických rozvojových programů.

ČSSD podpořila poskytování dotací z rozpočtu města na obnovu historické architektury, životní prostředí, na rozvoj vzdělávání, sportu, kultury či cestovního ruchu. Zastupitelé za ČSSD podpořili i pololetní zprávy kontrolního a finančního výboru ZM.

ČSSD připomněla starostovi města neplnění si usnesení č. 77/6/ZM/2015 ze 17.6.2015, kterým ZM uložilo povinnost pravidelně informovat zástupce jednotlivých politických stran a hnutí zastoupených v ZM o dění v obchodních společnostech s majetkovou účastí města.

Sociální demokraté podpořili zveřejňování zdůvodnění k návrhům usnesení na webových stránkách města, informování členů ZM o provádění investičních akcí a zastupitelé ČSSD podpořili vypracování studie zeleně města.

Velkou diskusi vyvolalo na ZM vyjádření starosty města v regionálních novinách týkajííc se kauzy směny pozemků s panem Kaňovským. Zástupci ČSSD kritizovali starostu především vůči jeho „vyhrožování“ členu zastupitelstva města, Poukázali na skutečnost, že každý zastupitel zastupuje občany a má hájit město a nikoliv zájmy podnikatelů.Zdůraznili, že celá směna je velmi podezřelá a to i s ohledem na získanou dotaci a žádost pana Kaňovského o změnu územního plánu města v lokalitě, kde získal směnou pozemky města. ČSSD bude velmi bedlivě sledovat celou situaci, zejména s přihlédnutím na budoucí schvalovací proces změn v územním plánu města.

 
Zpracoval: Ing.Antonín Seďa
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
V Uherském Hradišti dne 8.9.2015
 
Zde zadejte